X
تبلیغات
رایتل

آموزش بافتنی

آموزش بافتنی
چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391

ژاکت بافتنی مردانه

منبع: http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=5635&lang=en

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب

سایزها:XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم

 • میل شماره 4
 • میل شماره 3
 • کاموا 900-950-1050-1150-1250-1350 گرم
 • دکمه برای تمامی سایزها 5 عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با بافت ساده و میل شماره 4دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.

توضیحات

 • بافت ابری در دومیل: تمام رجها به زیر بافته میشود
 • پترن مورد استفاده در بافت این ژاکت A.1 تا A.4 است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.
 • نحوه بافت رجهای کوتاه
  • قسمت جلو نیمه راست: در رج سوم هر تکرار عمودی پترن یک رج کوتاه به این شرح ببافید: از روی کار 26-26-26-26-30-30 دونه نوار جلو را ببافید، برگردید و آخرین دونه های بافته شده رو دوباره ببافید
  • قسمت جلو نیمه چپ: در رج دوم هر تکرار عمودی پترن یک رج کوتاه به این شرح ببافید: از پشت کار 26-26-26-26-30-30 دونه نوار جلو را ببافید، برگردید و آخرین دونه های بافته شده را دوباره ببافید.
 • جادکمه را از روی کار در نوار جلو سمت راست ایجاد کنید. برای ایجاد جادکمه دونه هفتم و هشتم از لبه را کور کنید و دو دونه جدید در رج بعد سربیاندازید. جادکمه ها را در فواصل زیر ایجاد کنید:
  • سایز S: در فواصل 14-22-30-38 و 46 سانتیمتری
  • سایز M: در فواصل 15-23-31-39 و 47 سانتیمتری
  • سایز L: در فواصل 16-24-32-40 و 48 سانتیمتری
  • سایز XL: در فواصل17-25-33-41 و 49 سانتیمتری
  • سایز XXL: در فواصل 18-26-34-42 و 50 سانتیمتری
  • سایز XXXL: در فواصل 19-27-35-43 و 51 سانتیمتری
 • نحوه اضافه کردن دونه: اضافه کردن دونه را با ژوته انجام دهید و در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ نیافتد.

 

نحوه بافت قسمت پشت

قسمت پشت در دو میل بافته میشود. ابتدا 136-156-168-180-196-204 دونه در میل شماره 3 سربیاندزاید. رج اول را از روی کار به شرح زیر ببافید: دونه اول ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا سه دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با دو تا زیر و دونه آخر ابری تمام کنید. به اندازه 5-5-5-6-6-6 سانتیمتر کشباف ببافید. در رج آخر کشباف از پشت کار تمام دونه ها را به رو ببافید و همزمان در این رج 20-22-24-26-26-26 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 116-134-144-154-170-178) بعد بافت را با میل شماره 4 ادامه داده و رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، 8-16-20-24-20-24 دونه بعد مطابق پترن A.4، بعد در سایزهای S تا XL پترن A.1 را یکبار ببافید ولی در سایزهای XXL و XXXL پترن A.2 را یکبار ببافید، 26-28-30-32-34-34 دونه بعد را مطابق پترن A.4 ببافید، بعد در سایزهای S تا XL پترن A.1 را یکبار ببافید ولی در سایزهای XXL و XXXL پترن A.3 را یکبار ببافید، بعد 8-16-20-24-20-24 دونه بعد را مطابق پترن A.4 ببافید و دونه آخر را ابری ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه 47-48-49-50-51-52 سانتیمتر شود. سپس در ابتدای هر رج برای زیر بغل به این شرح کورکنید: سه دونه 0-2-2-4-4-4 بار، دو دونه 2-2-2-4-4-4 بار، یک دونه 8-14-16-8-16 بار. (تعداد دانه ها در نهایت 104-110-116-118-142-142) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه 66-68-70-72-74-76 سانتیمتر شود. حالا 20-22-24-26-28-28 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر سرشانه را جداگانه ببافید. سپس موقع بافت هر سرشانه دو دونه در کنار دونه های کور شده برای یقه، کور کنید که برای سرشانه 40-42-44-44-55-55 دونه باقی میماند. بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه 68-70-72-74-76-78 سانتیمتر شود، بعد کور کنید.

نحوه بافت قسمت جلو نیمه راست

این قسمت در دو میل بافته میشود. ابتدا 83-91-95-99-111-115 دونه در میل شماره 3.5 سربیاندازید. رج اول را از روی کار به اینصورت ببافید: 26-26-26-26-30-30 دونه اول ابری، (این دونه ها متعلق به نوار جلو میباشد) *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به انتهای رج ببافید و رج را با دونه ابری تمام کنید. کشباف را ادامه دهید تا انداه 5-5-5-6-6-6 سانتیمتر شود. در رج آخر از پشت کار تمام دونه ها را به رو ببافید و همزمان 12-12-12-12-13-13 دونه کم کنید، توجه نمائید که از دونه های مربوط به نوار جلو چیزی کم نکنید. (تعداد دانه ها 71-79-83-87-98-102)

سپس بافت را با میل شماره 4 ادامه داده و رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: 26-26-26-26-30-30 دونه ابری، در سایز S تا XL پترن A.1 را یکبار ببافید، در سایزهای XXL و XXXL پترن A.3 را یکبار ببافید، 8-16-20-24-20-24 دونه بعد را مطابق پترن A.4 ببافید و دونه آخر را ابری ببافید. رجهای کوتاه را فراموش نکنید. همینطور بافت را ادامه دهید وقتی اندازه 14-15-16-17-18-19 سانتیمتر شد، جادکمه ها را ایجاد کنید. بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه 47-48-49-50-51-52 سانتیمتر شود، سپس در ابتدای رج از روی کار به شرح زیر کور کنید: 25-25-25-25-26-26 دونه اول را کور کنید، یک علامت بگذارید، (این علامت برای آن است که بافت یقه از ان محل شروع شود) بعد بقیه دونه های رج را ببافید. سپس برای زیر بغل در ابتدای هر رج از پشت کار به شرح زیر کور کنید: سه دونه 0-1-1-2-2-2 بار، دو دونه 1-1-1-2-2-2 بار و یک دونه 4-7-9-8-4-8 بار. (تعداد دانه ها 40-42-44-55-55) بعد بافت را ادامه دهد وقتی اندازه 68-70-72-74-76-78 سانتیمتر شد، کور کنید.

 

نحوه بافت قسمت جلو نیمه چپ

هماند قسمت جلو نیمه راست سربیاندزاید و کشباف را ببافید، منتها قرینه. کشباف را به اندازه 5-5-5-6-6-6 سانتیمتر ببافید. در رج آخر کشباف از پشت کار تمام دونه ها را به رو ببافید و همزمان در این رج 12-12-12-12-13-13 دونه کم کنید، از دونه های نوار جلو کم نکنید. (تعداد دانه ها 71-79-83-87-98-102)

سپس بافت را با میل شماره 4 ادامه داده و رج بعد را از روی کار به شرح زیر ببافید: دونه اول ابری، 8-16-20-24-20-24 دونه بعد را مطابق پترن A.4 ببافید، بعد در سایزهای S تا XL پترن A.1 یکبار ببافید ولی در سایزهای XXL و XXXL پترن A.2 را یکبار ببافید، 26-26-26-26-30-30 دونه بعد را ابری ببافید. بعد همانند قسمت جلو نیمه راست ادامه دهید. رجهای کوتاه را فراموش نکنید و در این قسمت نباید جادکمه ایجاد کنید.

 

نحوه بافت آستینها

آستینها در دو میل بافته میشود. ابتدا 74-78-82-86-90-90 دونه در میل شماره 3.5 سربیاندازید. رج اول را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به انتهای رج ببافید و دونه آخر رج را نیز ابری ببافید. به اندازه 5-5-5-6-6-6 سانتیمتر کشباف ببافید. در رج آخر کشباف از پشت کار تمام دونه ها را به رو ببافید، همزمان در این رج 12-14-16-18-18-18 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 62-64-66-68-72-72)

بعد بافت را با میل شماره 4 ادامه داده و رج بعد را از روی کار به این شرح ببافید: دونه اول ابری, 12-13-14-15-17-17 دونه بعد مطابق پترن A.4، بعد پترن A.1 را یکبار ببافید، 12-13-14-15-17-17 دونه بعد را مطابق پترن A.4 ببافید و دونه آخر را ابری ببافید. همزمان وقتی اندازه آستین 6 سانتیمتر شد، یک دونه بعد از دونه ابری ابتدای رج و یک دونه قبل از دونه ابری انتهای رج اضافه کنید، دونه های اضافه شده را مطابق پترن A.4 ببافید. اضافه کردن را از هر 3.5-3-2.5-2.5-2.5-2.5 سانتیمتر کلاً به تعداد 14-15-16-17-16-17 بار انجام دهید. (تعداد دانه ها 90-94-98-102-104-206) وقتی اندازه آستین 54-53-51-50-48-48 سانتیمتر شد، برای شکل دادن بالای آستین در ابتدای هر رج به شرح زیر کور کنید: سه دونه 2-2-2-4-4-4 بار، دو دونه 2-2-4-4-4-4 بار و یک دونه 4-4-6-6-8-8 بار، سپس در ابتدای هر رج دو دونه کور کنید تا اندازه آستین 61-61-60-60-59-59 سانتیمتر شود، سپس در ابتدای چهار رج بعد سه دونه کور کنید. وقتی اندازه آستین 62-62-61-61-60-60 سانتیمتر شد، کور کنید.

بعد درز سرشانه ها را بدوزید، سپس درز آستینها را از محل دونه های ابری ابتدای و انتها بدوزید، بعد درز زیربغلهای ژاکت را دوخته و آستینها رابه ژاکت وصل نمائید. سپس دکمه ها را با فاصله 2.5 سانتیمتر از لبه بدوزید.

نحوه بافت یقه

از محل علامت قسمت جلو نیمه راست شروع کرده و از روی کار با میل شماره 3.5 حدود 60 تا 70 دونه تا محل سرشانه بردارید و به زیر ببافید، سپس 30 تا 40 دونه از محل دونه های کور شده یقه پشت بردارید و به زیر ببافید، سپس 60 تا 70 دونه از سرشانه چپ تا محل علامت قسمت جلو نیمه چپ بردارید و به زیر ببافید. (تعداد دانه ها 150 تا 180) یک رج از پشت کار به زیر ببافیذ و همزمان در این رج تعداد دانه ها را به 144-148-156-164-172-180 برسانید. رج بعد را از روی کار به شرح زیر ببافید: دونه اول ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین * را تا سه دونه مانده به انتهای رج ببافید و رج را با دو تا زیر و دونه آخر ابری تمام کنید.. همینطور بافت را ادامه دهید تا انداه کشباف 5-5-5-6-6-6 سانتیمتر شود. حال 56-56-56-62-62-62 دونه وسط موجود در میل را مشخص کنید و در بین این دونه ها از هر چهار دونه یک دونه اضافه کنید، دونه ها را در کنار دونه های رو اضافه کنید و دونه های اضافه شده را به رو ببافید، در کل 14-14-14-16-16-16 دونه اضافه میشود. (تعداد دانه ها 158-162-170-180-188-196) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه 12-12-12-12-14-14 سانتیمتر شود، سپس کور کنید و یقه را به نوارهای جلو بدوزید.

تصویر اندازه های نهائی و پترنها

جدول توضیحات پترنها

 

=

از روی کار به زیر از پشت کار به رو ببافید

 

=

از روی کار به رو از پشت کار به زیر ببافید

 

=

یک دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال دونه توی میل سوم را به رو ببافید

 

=

سه دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید، دونه بعد را به رو ببافید، حال دونه های توی میل سوم را به زیر ببافید

 

=

سه دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید،  سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال دونه های توی میل سوم را به زیر ببافید

تصاویر پشت و یقه ژاکت

لینک دانلود فایل PDF

http://elielieli.persiangig.com/document/91/06/Post-223.pdf

<script type="text/javascript" src="http://bermodashop.com/adcode/run/banner/h/horizontal/4/1/0/410,407,398,376,303,296,285,246,36//ref:3367"></script>

آموزش بافتنی

 کامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی ( بافت دو میل )

به همراه طرح های بافت

۱۰ها شیوه مختلف آموزش بافتنی را یکجا یاد بگیرید

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه ای تبدیل شوید .

آموزش توسط خانم یاوری

خـرید پستی >> قیمت فقـط : 37.000 تـومان

    

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)